Eric D. Schabell: Open Source Expert Panel - Wikileaks gone viral?

Monday, February 14, 2011

Open Source Expert Panel - Wikileaks gone viral?

I just submitted the following Dutch language article for the opinion section Open Source for the on-line Computable.nl. I just needed to get this off my chest as it has been bugging me for awhile now.

Wikileaks gone viral?

Wat is er aan de hand met de wereld? Waarom denken mensen dat 'gratis' een vrijbrief is voor buitensporig menselijk handelen? Zijn er geen wetten waar we ons aan moeten houden of willen we ze selectief gebruiken als het zo uitkomt?

Wikileaks werkt volgens het principe dat alles open source is, óf zou moeten zijn. Ongeacht de gevolgen... Het maakt niet uit dat iemand moet betalen voor het overtreden van de wet, zolang het maar niet de organisatie is die de informatie publiceert.

Er bestaat Wikileaks, Openleaks, en nu zelfs Anonleaks. Maar laten we ze voor het gemak '*-leaks' noemen.

Mogen wij als IT-professionals informatie van werkgevers meenemen ongeacht welk contract of NDA is ondertekend? Bankiers, advocaten, militairen, al deze mensen ondervinden wel wat de gevolgen zijn, maar de '*-leaks' organisaties blijven vooralsnog buiten schot.

Wat zou er gebeuren als de IT-professionals informatie van werkgevers meenemen? Na afloop van een IT-project dump je alle codes en documenten op het web. Is dat hoe wij streven naar een perfecte wereld?

Waar zal het ophouden? Waar zal het '*-leaks' toe leiden? Is dit open source gone viral?


------------------------------------------
Update: Article can be found here but they 'edited' the title: Open Source gone viral?
------------------------------------------

Expanded this into an English version and submitted to Opensource.com.
Open source gone viral?

What has happened to the world? Why do people think that it is a free-for-all and there are no repercussions to our actions? Are there no laws that have to be followed or do we try to apply them selectively to others as needed?


Wikileaks works on the theory that everything is open source, or
should be. As if there are no consequences... it matters not that someone will have to pay for breaking the laws, as long as it is not the organization
that publishes the information.


We have Wikileaks, Openleaks, and even Anonleaks. Let's call them '*-leaks' to keep it simple.


May we as IT specialists take any information with us from employers no
matter what contract / NDA is signed? Bankers, lawyers, military, it
does not seem to matter who you are. These people are finding out that
there are repercussions but the *-leaks seem to be dodging all responsibility so far.


What if we as IT professionals all did this? Just working on our ICT
projects, leave at the end and dump all code/docs associated with the
projects onto the web. Is this how it should be in a perfect world?


Will it stop? Where does this lead? Is this Open Source gone viral?